Nieuws en informatie van de Activiteitencommissie

 


Er is op dit moment (nog) geen formele activiteitencommissie !!

 

Dankzij de inspanningen van enkele vrijwilligers, komen er langzaam weer activiteiten van de grond

Zo was er van de zomer een gezellige buren-barbecue en was er dit jaar ook weer een nieuwjaarsreceptie  !!

Kijk maar eens in het fotoboek Activiteiten

 

Bent u ook van mening dat er weer activiteiten georganiseerd moeten worden ?

Neem dan eens contact op met de huidige vrijwilligers die nu het e.e.a. van de grond trekken en organiseren.

 

De vrijwilligers bestaat nu uit

 

familie van Herwijnen, wonen op huisnummer 65

 

Aangevuld met de familie van Irsel die ook regelmatig een helpende hand biedt.

 


Nieuwjaarsreceptie 2020

 

Ruim 38 bewoners hadden zich aangemeld voor deelname aan de Nieuwjaarsreceptie

Na een aantal jaren dit te hebben moeten missen, werd in een bijzonder ontspannen sfeer een toast uitgebracht op het nieuw jaar

Dankzij de inspanningen van een aantal vrijwilligers, bestaande uit de families v Steenoven, Herwijnen, v Irsel en Struyk, 

kon het allemaal weer plaatsvinden. Regelmatig zagen we personen van plaats wisselen en elkaar opzoeken. Een perfecte ambiance om zo weer eens met elkaar over van alles te praten en nieuwe contacten te leggen.

En iedereen was het er over eens;  "Dit moeten we er zeker inhouden "

Anita zorgde voor de plaatjes zodat we nog eens terug kunnen kijken.

 

Allen bedankt, en een "Prosit Neujahr" 

 

Zie het fotoboek Activiteiten


HISTORIE : 

 

De Activiteiten-commissie organiseerde op zondag 15 januari 2017 weer de Nieuwjaarsborrel.
34 Bewoners waren er aanwezig en gezelligheid voerde de boventoon.  Voor een hapje en drankje was weer gezorgd.

Was u er niet bij.. ?? Gemiste kans om in een gezellige ambiance eens lekker met uw buren en medebewoners bij te praten.
                                                                                                                  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-


HISTORIE

BBQ-28 mei 2016

Iedereen die een aandeel hebben gehad om deze bbq-event een succes te laten zijn worden namens de Activiteiten-commissie HARTELIJK BEDANKT.
Vele handen hebben ervoor gezorgd dat de tenten snel werden opgezet zodat alles ruimschoots op zijn plaats stond en klaar was voor een 2e onvergetelijke bbq.
Ook nieuwe bewoners en zij die voor de eerste keer aanwezig waren, hebben kunnen genieten van leuke omgang, muziek, eten en drinken. Ook de bloemetjes op tafel en de feestverlichting waren weer aanwezig.
Iedereen die wil kan nog eens nagenieten van de vele leuke foto’s die onze web master op de site heeft geplaatst.
Namens de A.C. hopen wij weer op een grote opkomst bij een volgende activiteit.


De activiteitencommissie

 

Helaas,
Op dit moment is er geen echte Activiteitencommissie.

Er zijn alleen een aantal vrijwilligers die proberen om activiteiten van de grond te trekken

Dit zijn de familie van Herwijnen op nr 63


Heeft uw belangstelling, vragen op- en aanmerkingen ?  Mail ze naar :

webmaster@oranjebastion.nl  en we geven het door aan andere ook

geïnteresseerde bewoners.