Fotoboek Actuele gebeurtenissen

In dit fotoboek worden foto's geplaats van actuele gebeurtenissen in- en rondom het appartementencomplex, welke niet tot de andere categorieën behoren.  Afhankelijk van onderwerp zijn deze foto's langere of kortere tijd beschikbaar.

 

Het is de bedoeling dat ook bewoners deze aanleveren aan de Webmaster zodat deze snel geplaats kunnen worden.

 

 


VERVANGING GARAGEPOORT

 

Op 28 december 2019 werd de garagepoort door een onbekende automobilist totaal uit zijn bevestigingen gereden.

Alles was ontzet en er zat niets anders op dan de poort te vervangen.

Gelukkig was de verzekering ook van oordeel dat dit de enige juiste oplossing was.

Onze onderhoudsfirma, de firma van Meel uit Made, kreeg de opdracht voor vervanging.

Op 6 maart j.l. was het dan zover. De restanten van de oude poort werden verwijderd en er werd een totaal nieuwe poort geplaatst.

Gelukkig konden de instellingen en programmering van de handzenders behouden blijven.

 

Gelijktijdig werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bij de afrit gelegen bestrating, die in de loop der jaren wat verzakt was, opnieuw te herstellen. Gerard Verschuren heeft dit netjes voor elkaar gebokst.. !

 

De TC gaf de noodzakelijke ondersteuning en Gerard maakte er wat plaatjes van.

Bijgaand een korte rapportage

 "Onze Bever"....

Vorig jaar, midden april werd hij/zij gespot om 06:00 uur door Gerard Broer, die altijd vroeg naar zijn werk gaat... :-)

Dit jaar was hij/zij zelfs al eerder op pad.

Op zondagmiddag 25 maart rond 16:00 uur kwam hij/zij voorbij zwemmen in De Donge....

Wie heeft "onze bever" ook al gezien.. ?  Graag foto's toezenden aub. 

 


Dakgoten reiniging, Maart 2018

 


Het Oranjebastion in "Winterdracht"