DIVERSE INFORMATIE

 

Belangrijke informatie en wetenswaardigheden voor de bewoners van het appartementencomplex,

welke niet in een specifieke rubriek is opgenomen is op deze pagina verzameld


De schakeling van de algemene verlichting

 

Parkeergarage - Trappenhuis - Toegangen- Gangen

Het aan en uitgaan van de verlichting in de parkeergarage, trappenhuizen en gangen, is afhankelijk van een aantal factoren.

 

1. Lichtsensor buitenzijde
Op de buitenmuren van het complex zitten een tweetal lichtsensoren die meten hoe licht of donker dat het buiten is.  

 

2. Bewegingsdetectoren in de parkeergarage
In de parkeergarage zitten een 8 tal bewegingsdetectoren die signaleren of er beweging is in de parkeergarage.

 

als dit het geval is wordt de verlichting voor 15 minuten ingeschakeld.

  

Inschakeling verlichting parkeergarage
Als aan beide voorwaarden is voldaan : donker genoeg en beweging in de parkeergarage, dan gaat de verlichting voor 15 minuten aan. Is er binnen deze periode nog steeds beweging, dan wordt de tijdschakeling gereset en wordt de verlichting pas na 15 minuten geen beweging meer, uitgeschakeld
 
Het in- en uitschakelen heeft dus NIETS te maken met het tijdstip van de dag. De buitendetectoren staan zodanig ingesteld dat zelfs bij wat donker weer het kan gebeuren dat de verlichting geactiveerd kan worden.

 

3. Verlichting in het trappenhuis en gangen

 

De verlichting in het trappenhuis en gangen, alsmede de buitenverlichting aan de voorzijde naast de ingangen is ook afhankelijk van de lichtsensor aan de buitenzijde en de periode dan de dag. Gedurende de nachtelijke uren, wordt deze verlichting grotendeels uitgeschakeld.

 

Elke 1e dag van de maand worden de verlichtingsgroepen geschakeld. De groepenverdeling is niet gelijk. Daardoor kan er in het trappenhuis en de gangen de ene maand meer licht zijn dan de andere maand.

 

LET OP :

Vanwege de huidige problemen en kosten inzake de energievoorziening wordt er nu tijdelijk niet geschakeld en is de meest gunstige situatie ingeschakeld.  

  


Rookmelders

Elk appartement is minimaal voorzien van een of twee rookmelder,

welke in de gang is geplaats ter hoogte van de zogenaamde "natte ruimte, waar ook de CV installatie hangt.

 

De rookmelder is aangesloten op de netspanning en daarnaast voorzien van een backup-batterij welke tussentijds niet meer vervangen hoeft te worden.

Deze rookmelders zijn overal eind 2019 vervangen en gaan 10 jaar mee.

Test ook regelmatig het functioneren van deze melder !

 


Bescherming voor de liften

 

Er is een speciale bescherming voor de liften beschikbaar.

Indien u gaat verhuizen of materialen met de lift gaat vervoeren, waar de kans op beschadiging aanwezig is, kunt u vragen om deze beschermende zijwanden aan te brengen.
Vernieuwing van de liftwanden bij beschadiging kost circa € 5.000,-. Dus om achteraf geen problemen te krijgen, maak er gebruik van !

 

U dient de aanvraag minimaal 7 dagen vooraf aanvragen via techniek@oranjebastion.nl  of stop een verzoek per brief in de brievenbus van nummer 67. Laat duidelijk uw naam en telefoonnummer achter zodat wij contact met u kunnen opnemen. Vergeet ook niet om af te melden als u klaar bent met de werkzaamheden. Wij kunnen dan de beschermende wanden weer opbergen.  Het is wel de bedoeling dat u zelf meehelpt bij deze werkzaamheden !  Het aanbrengen of verwijderen kost circa 30 minuten.

 

Electriciteitprobleem in de bergingen

 

Is er sprake van een electriciteitsprobleem in de beneden bergingen ?, Neen, in principe niet. Tenminste.... Een aantal bewoners heeft namelijk een stopcontact aan laten leggen in berging. Lekker gemakkelijk om een klein klusje te kunnen doen, of om de accu van de elektrische fiets op te laden.

Maar NIET om hier zware apparaten, of een zware stofzuiger op aan te sluiten of continu een koel- of vriestkast !

 

 

Het maximum vermogen voor ALLE bergingen van een Appartementen blok is namelijk maar 2300 Watt. Wanneer er meer wordt aangesloten, knalt de zekering er uit !. Wanneer het licht in de berging niet meer aan gaat, is dat dus het geval. En dit is nu al een paar keer gebeurd !

Dus hou hier rekening mee. Niet alleen gaat bij u het licht uit in de berging, maar alle bewoners van uw bouwdeel komen ook zonder te zitten !Parkeren in de parkeerkelder

De maximale hoogte van de inrit is slechts 2,05 meter !

Probeer dus niet met hogere voertuigen of aanhangers binnen te komen.

Misbruik en hieruit voortvloeiende reparatiekosten worden direct bij u in rekening gebracht !
Per appartement is er voor iedereen 1 vaste parkeerplaats beschikbaar, die bedoeld is voor het stallen van uw eigen auto, motorfiets, scooter of scootmobiel. Fietsen en dergelijke horen in de berging thuis !. De parkeerkelder is ook niet bedoeld voor het opslaan van materialen of het stallen van aanhangers e.d.

 

Parkeren voor bezoekers

Wist u dat uw bezoekers, vrienden en bekenden die langs komen, bij de ingang van het Bastion hun auto moeten parkeren, omdat er hier voor de deur geen parkeerplaatsen zijn ? Ook uw 2e auto moet gestald worden op de algemene parkeerplaats. In de parkeergarage heeft iedereen slechts 1 eigen parkeerplaats, bedoeld voor 1 motorvoertuig !

Wist u ook dat dit verkeerd parkeren mogelijk een flinke bekeuring kan opleveren. Er is namelijk formeel een parkeerverbod in het Oranjebastion en er wordt regelmatig door de handhavers gecontroleerd !


De batterijen van uw afstandsbediening

De batterijen van uw afstandsbediening hebben niet het eeuwige leven !
Bij normaal gebruik zouden deze batterijen zo tussen de 4 tot 5 jaar mee moeten gaan. Wij zitten nu al ruim aan deze periode !!
Tijdens de laatste storing is gebleken dat sommige afstandsbedieningen twijfelachtig reageren omdat de batterijspanning eigenlijk al te laag is.

In de afstandsbediening zitten zgn Knoopcellen CR2016 of CR2032  
U kunt deze zelf vervangen als de afstandsbediening het niet meer doet. U heeft er per                                                                                                    afstandsbediening 1 of 2  nodig. (Nieuwe zwarte uitvoering is CR2032 )

                                                                             De prijzen voor deze batterijen lopen sterk uiteen !
                                                                             Regelmatig zijn deze knoopcellen bij verschillende winkels in de aanbieding.


Werking van de verkeerslichten van de garagepoort

Het lijkt overbodig, maar het blijkt toch nodig om hier nog eens aandacht voor te vragen !

De garagepoort dient zowel vanaf binnen (uitrit) als vanaf buiten (inrit) met de afstandsbediening te worden geopend. Het bovenste (ronde) knopje gebruikt u aan de buitenzijde als u naar binnen wil en het 2e, langwerpige, knopje voor als u naar buiten wil.

U dient ALTIJD de juiste knop te drukken om er voor te zorgen dat de verkeerslichten aan de TOEGANGSZIJDE  op GROEN gezet worden en aan de GEBLOKKEERDE KANT op ROOD !!

 

Alleen op deze wijze voorkomt u de situatie dat de "verkeerde kant" op groen komt te staan !

 

De verkeerslichten

Zijn er GEEN lampen aan ?  Dan is de poort aan beide zijden vrij.

Door op een knop op de afstandsbediening te drukken, worden aan BEIDE ZIJDEN de verkeerslichten op ROOD gezet

De poort gaat open en als de poort HELEMAAL OPEN is, komt de GEWENSTE ZIJDE op GROEN te staan en de andere kant op ROOD !

 

De GROENE lamp blijft nu circa 20 seconden aan, en de poort blijft open.

Aan de andere kant blijft al die tijd de RODE lamp aan ten teken dat de doorgang aan die zijde geblokkeerd is !

 

WACHT DUS MET OPRIJDEN TOTDAT HET VERKEERSLICHT AAN UW ZIJDE OP GROEN STAAT !

 

Na 20 seconden gaat de GROENE lamp uit en begint aan die zijde de rode lamp te knipperen

Dit betekent dat weldra de poort dicht gaat.  Na 10 seconden loopt de poort nu dicht en wanneer hij helemaal gesloten is gaan de

verkeerslichten aan beide zijden uit.

 


GASDETECTIE INSTALLATIE PARKEERKELDER

 

 

 

 

In de parkeerkelder bevindt zich een gasdetectie en alarminstallatie met afzuigventilatoren. Mochten er in de parkeerkelder ondanks de goede ventilatie schadelijke dampen of gassen gedetecteerd worden, dan treden er automatisch 2 grote afzuigventilatoren in werking !

 

 

 

 

Als na enige tijd de dampen of gassen niet verdwenen zijn, dan treedt vervolgens de alarminstallatie in werking.

De borden met de tekst
"ZET MOTOR AF - VERLAAT GARAGE"  worden verlicht, u hoort de sirene en ook treden er 2 zwaailichten in werking. Verlaat zo spoedig mogelijk de parkeergarage !

 


 

Naamplaatjes brievenbus

 

Nieuwe bewoners kunnen via het secretariaat van de Vereniging van Eigenaren, via het contactformulier, een naamplaatje voor naast de beldrukker aanvragen.

Dit wordt dan uniform aan de nadere plaatjes uitgevoerd.

Binnen Blok 3A zien we een mix van voornaam / achternaam en voorletters / achternaam, terwijl dit bij Blok 3B meer uniform is geregeld.

Geef duidelijk aan hoe u het wilt hebben ! Levertijd is meestal 14 dagen.


Onze sloten, sleutels en cilinders

Wij ontvangen af en toe berichten over sleutels die slecht in het slot gaan, krom trekken  of soortgelijke op- en aanmerkingen. Tijd om eens wat meer te vertellen over onze sloten, sleutels en cilinders.

Wij maken in dit complex gebruik van speciale veiligheidssloten
Deze zijn van Duits fabricaat en kunnen niet zomaar bijgemaakt worden bij een willekeurige slotenmaker. Voor bij bestellingen moet er namelijk een speciaal certificaat overlegd worden wat in 2009 specifiek  voor ons complex is afgegeven aan het bestuur van de VvE. Lastig voor het bijbestellen, maar wel veilig !

 

Maar  nu !!

De oorspronkelijke Duitse firma is in 2016 gestopt met de productie van dit type sleutels en cilinders.  De productie is dus gestopt en wij kunnen hier GEEN sleutels of cilinders meer bijbestellen ! Ben dus zuinig op uw sleutels en ga er goed mee om !

 

Er is grlukkig een alternatief gevonden om toch nog sleutels bij te laten maken.

Wilt u weten hoe dit werkt, neem dan contact op met de TC, Cor Struyk, en het wordt u uitgelegd.

De kosten van een extra sleutel zijn afhankelijk van de aanvraag en de aantallen. De TC kan dat voor u uitzoeken waneer dat aan de orde is.

 

 

 

Sleutels en cilinders

Alle cilindertypes zijn gebouwd volgens hetzelfde basisprincipe. In het slot zitten verschillende kernstiften en onder elk daarvan zit een stiftveer. De kernstiften hebben verschillende lengtes. De insnijdingen in de sleutel worden bepaald door hun lengte. Als de sleutel die bij het slot hoort in het sleutelkanaal wordt gestoken, dan worden de kernstiften naar beneden gedrukt. Een passende sleutel laat zich tot aan de aanslag in de cilinder steken en kan worden gedraaid tot het slot open gaat.

Technische versus wettelijke kopieerbescherming
Bij de kopieerbescherming van een sleutel bestaat onderscheid tussen technische en wettelijke kopieerbescherming. Wettelijke kopieerbescherming garandeert door middel van octrooi- en/of merkbescherming dat een sleutel niet op dezelfde manier mag worden gemaakt door andere fabrikanten. Dit betekent dat er geen identieke onbewerkte sleutels in omloop kunnen raken.
Een hoge technische kopieerbescherming stelt bovendien veilig dat de sleutel niet gekopieerd kan worden met de in de handel gangbare sleutelkopieermachines.

 

Onderhoud en gebruik
Sloten, cilinders en sleutels vragen ook onderhoud

De cilinders, welke intern voorzien zijn van talloze veertjes en palletjes, moeten natuurlijk wel blijven functioneren.
Vuil, wat aan een sleutel zit, en door het gebruik in de cilinders kan komen, kan de goede werking ernstig verstoren.

Om problemen in het gebruik te voorkomen moeten we ons aan een paar afspraken houden:
● Open en sluit uw sloten alleen met onbeschadigde sleutels.
● Steek de sleutel altijd tot aan de aanslag in het slot.
● Draai de sleutel nooit met geweld.
● Open de deur met de deurkruk en niet door aan de sleutel te trekken.
● Laat de sleutel niet permanent in het slot steken, dat belast de cilinder.
● Reinig af en toe de sleutels eens. Doordat u ze in de broekzak draagt kan er vuil in de kleine groeven gaan vastzitten.
● Mocht een sleutel gaan klemmen of niet meer goed functioneren, vervang hem dan !. U heeft allemaal 6 sleutels ontvangen.

 

Tenslotte:
Smeer de cilinder NOOIT met gewone smeermiddelen !! Gebruik alleen speciale slotspray en ALLEEN in de eigen deuren van uw eigen appartement.


De TC verzorgt periodiek alle algemene sloten binnen en buiten

Als u zich aan deze afspraken houdt, gaan uw sleutels en cilinders lang mee en zullen onderstaande voorbeelden zich niet gauw voordoen.