Op deze pagina vindt u aanvullende informatie welke bedoeld is van de huurders in het Appartementencomplex en welke woningen eigendom zijn van de Woningstichting Thuisvester

Vragen om informatie

 

De leden van de Bewonerscommissie (BC) en de Technische Commissie (TC) zijn altijd berieid om om u te helpen of vragen te beantwoorden

Neem contact met hen op en het is zo geregeld.

 

Het melden van storingen of Reparatieverzoeken

 

Alle zaken aan de buitenzijde van het appartement of zaken welke betreffen de toegang tot het gebouw of parkeergarage, vallen onder de verantwoording van de VVE Oranjebastion. U kunt deze direct melden aan de Technische Commissie van de VVE via het emailadres : Techniek@oranjebastion.nl  of direct contact opnemen met de betreffende personen. U vindt deze informatie ook via de algemene pagina Bewonersinfo 

 

 

in het geval van problemen of reparatieverzoeken aan uw eigen appartement, kun u Thuisvester benaderen via :

 

https://www.thuisvester.nl/voor-bewoners/reparaties-en-aanpassingen/reparaties/reparatieverzoeken