AVI-FAUNA   (De Vogels)

 

Een bijdrage van Jan van Wanrooij (73)

 

Hallo medebewoners,

Wellicht kijken jullie ook regelmatig naar buiten ,vanaf het balkon of van achter het glas .

En vaak zien we de blauwe lucht, het water, de zon, de bootjes, de bomen, etc .
Maar als we goed kijken ( Eventueel met de verrekijker ?) zien we natuurlijk ook de AVI- FAUNA.

 

In de afgelopen jaren dat we nu in het Oranje Bastion wonen ( alweer sinds November 2009) hebben we al een groot aantal vogels kunnen waarnemen.   Ik heb een verzameling gemaakt van de vogels die ik zelf gespot heb rond het Oranjebastion.
Als er eventueel andere vogels gespot worden dan zou ik het graag weten, dan kunnen we een aanvulling maken op deze lijst.

 

De aalscholver

 • Het verenkleed is zwart van kleur
 • De keel en de wangen zijn wit van kleur
 • In het zomerkleed is er een witte dijvlek aanwezig
 • In de zomer bevinden zich witte veren op de kop
 • Aan de bovensnavel bevindt zich een haakvormige punt

 

 

De bruine Kiekendief

 • Het verenkleed is aan de bovenzijde bruin van kleur
 • De onderzijde is roomkleurig met bruine vlekken
 • Het vrouwtje is donkerder met een roomkleurige kruin, keel en schouders
 • De staart en een gedeelte van de vleugels van het mannetje zijn grijs

De Ekster

 • Het verenkleed van de ekster is voornamelijk zwart met enkele helder witte onderdelen
 • Het verenkleed heeft een groene of blauwe glans
 • De kop is geheel zwart
 • De staart is lang en getrapt

 

 

De Vlaamse Gaai

 • Het verenkleed is grijsbruin van kleur Het gezicht is lichter van kleur
 • Er is een duidelijk zichtbare zwarte snorstreep aanwezig
 • De vleugel is zwart met een deel witte en een deel blauw met zwart gestreepte veren De staart is zwart.
 • De stuit is wit

De Groenling

 • Het verenkleed van het mannetje is groen
 • Er is een gele vleugelrand aanwezig
 • De staartzijden zijn geel van kleur
 • Het vrouwtje is minder fel gekleurd dan het mannetje

 

 

 

De Huismus

 • De bovenzijde is bij het mannetje rood - bruinen bij het vrouwtje bruin.
 • Op de bovenzijde bevinden zich donkere lengtestrepen
 • De onderzijde is vaalwit of lichtgrijs Over de vleugels loopt een witte streep
 • De kruin van het mannetje is grijs van kleur
 • Het mannetje heeft een zwarte keelvlek Het gebied tussen oog en snavel is bij het mannetje zwart

De Kauw

 • Het verenkleed van de kauw is geheel donkergrijs tot zwart
 • Het achterhoofd heeft lichtere kleur grijs
 • De iris van het oog is wit van kleur

 

 

 

De Kuifeend

 • Het verenkleed van het mannetje is op witte flanken en buik na geheel zwart
 • Het vrouwtje is donkerbruin van kleur
 • Het mannetje heeft een duidelijk zichtbare, zwarte kuif
 • De kuif van het vrouwtje is minder duidelijk aanwezig dan de kuif van het mannetje
 • Het vrouwtje heeft soms een witte vlek bij de snavelbasis
 • De snavel is blauwgrijs met een zwarte punt
De Nijlgans
 • De bovenzijde is bruin van kleur, de onderzijde is lichtgrijs
 • Rondom het oog bevindt zich een donkere vlek
 • De kop is bleker dan de rest van het lichaam
 • Op de borst bevindt zich een donkere vlek
 • De snavel is roze met zwarte vlekken
 • De poten zijn roze van kleur

De Pimpelmees

 • De rug is groen van kleur
 • De onderzijde is geel van kleur
 • De kruin, de stuit en de staart zijn blauw gekleurd
 • De wangen en het voorhoofd zijn wit van kleur
 • Er is een opvallende blauwzwarte oogstreep aanwezig
 • De kin is zwartblauw en gaat over in een zwarte blauwe halsband

De Scholekster

 • De bovenzijde en de kop zijn zwart
 • De onderzijde is wit van kleur
 • De poten zijn oranje tot rood
 • De snavel is lang en oranje rood
 • Om het oog bevindt zich een oranje rode ring

De Torenvalk

 • De rug is lichtbruin van kleur
 • De rug is bij het mannetje getekend met donkere vlekken, bij het vrouwtje met donkere dwars banden
 • De slagpennen zijn donkerbruin gekleurd
 • De staart is voorzien van een donkere eindband en bij het mannetje grijs
 • De kop van het mannetje is grijs

 

De Waterhoen

 • Het verenkleed is bruinzwart van kleur
 • Over de flanken loopt een onregelmatige streep
 • De snavel is rood met een gele punt, die overgaat in een rode voorhoofdsplaat
 • De onderstaart dekveren zijn wit
 • De tenen zijn gelobd en geelgroen van kleur

De gekraagde Roodstaart

 • De bovenzijde van het mannetje is grijs van kleur
 • De onderzijde is bij het mannetje oranje
 • Het voorhoofd van het mannetje is wit, terwijl de keel en de wangen zwart zijn
 • Het vrouwtje is grijsbruin van kleur
 • De stuit en de staart van beide geslachten zijn roestbruin van kleur

De Wilde Eend

 • De kop van het mannetje is in het prachtkleed glanzend groen met een witte halsband
 • In het prachtkleed is de borst van het mannetje donker bruin, de rest van het verenkleed is dan grijs
 • Het verenkleed van het vrouwtje en het eclipskleed van het mannetje zijn beide bruin met donkere vlekken
 • Op de vleugel bevindt zich een blauw veld met een witte rand
 • De poten zijn oranje van kleur

De Ringmus

 • De bovenzijde is bruin en getekend met donkere lengtestrepen
 • De keel is zwart
 • Er zijn zwarte wangvlekken aanwezig
 • De kruin is roodbruin van kleur
 • Er is een witte halsring aanwezig

 

 

 

 

 

 

 

 

De Krooneend

 • Het mannetje heeft een dikke roodbruine kop
 • De borst en de buik van het mannetje zijn zwart, de rug is grijs en de flanken zijn wit
 • De snavel van het mannetje is rood van kleur
 • Het verenkleed van het vrouwtje is bruin
 • De kop van het vrouwtje is donkerbruin met vaalwitte wangen en keel

De Zwarte Roodstaart

 • De bovenzijde van het mannetje is blauwgrijs gekleurd
 • De kruin van het mannetje is lichtgrijs van kleur
 • De borst en keel van het mannetje zijn zwart
 • Het vrouwtje is grijsbruin van kleur
 • Beide geslachten hebben een roestrode stuit en staart
 • De poten zijn zwart van kleur

 

De bergeend

 • De kop en de hals zijn zwart van kleur
 • Het verenkleed is wit, met bruine en zwarte delen
 • Over de borst loopt een oranjebruine band
 • De snavel is rood en bij het mannetje voorzien van een knobbel

 

 

 

 

De Buizerd

 • De kleur van het verenkleed is variabel maar voornamelijk bruin en wit
 • De bovenzijde is donkerder dan de onderzijde
 • Op de staart bevinden zich donkere dwars banden
 • De snavel is zwart met een gele waslaag over de snavelbasis

De Fazant

 • De staart is opvallend lang
 • Het vrouwtje is onopvallend bruin met donkere vlekken
 • Het mannetje heeft een roodbruin verenkleed
 • De kop van het mannetje is groen met een rode lel rond het oog
 • Het mannetje heeft soms een witte halsband

De Gierzwaluw

 • Het verenkleed is donkergrijs van kleur.
 • De keel is lichter van kleur
 • De snavel is kort maar erg breed
 • De vleugels zijn erg lang en sikkelvormig
 • De staart is kort en gevorkt

 

De grote bonte Specht

 • De bovenzijde is zwart met een witte tekening.
 • De onderzijde is wit van kleur
 • Op de schouder bevindt zich een grote witte vlek
 • De onderstaart is helder rood van kleur
 • Op het achterhoofd van het mannetje bevindt zich een rode vlek

De IJsvogel

 • De bovenzijde is helder blauw met een metaalglans
 • De onderzijde is oranje - geel.
 • De keel is wit Over het oog loopt een oranje- gele oogstreep die overgaat in een witte vlek
 • De staart is kort
 • De kop is groot en zit dicht op het lichaam
 • De snavel is groot en recht

 

De Koolmees

 • De rug is geel - groen van kleur
 • De onderzijde is geel met een zwarte middenstreep
 • De kop is zwart met een grote witte wangvlek
 • De stuit en de staart zijn blauw met wit van kleur
 • Over de vleugel loopt een witte streep

 

De Merel

 • Het verenkleed van het mannetje is geheel zwart
 • Het mannetje heeft een dunne oranje - gele cirkel om het oog
 • De snavel van het mannetje is oranje - geel van kleur
 • Het vrouwtje is bruiner van kleur en heeft een bruine snavel

 

 

 

 

De Oeverloper

 • De bovenzijde en de borst zijn grijs-bruin met een donkere tekening
 • De onderzijde is wit
 • Tussen de borst en de vleugels bevindt zich een wit gedeelte
 • In de vlucht is een witte vleugelstreep zichtbaar
 • De staartzijden zijn wit en voorzien van donkere dwarsbanden

 

De Putter (Distelvink)

 • De rug is bruin van kleur
 • De buik is gedeeltelijk wit en gedeeltelijk bruin van kleur
 • Het gezicht is rood, omgeven door een brede witte rand
 • De nek is zwart van kleur
 • Over de vleugel loopt een brede gele streep

 

 

De Sperwer

 • De bovenzijde blauwgrijs van kleur
 • De onderzijde is vaalwit met dunne roestbruine dwars strepen
 • Over de staart lopen enkele brede, donkere dwars banden

 

De Zilvermeeuw

 • Het verenkleed is voornamelijk wit.
 • De rug is lichtgrijs van kleur
 • De vleugelpunten zijn zwart met witte vlekken
 • In het winterkleed bevinden zich donkere strepen op de kop
 • De snavel is geel met een rode vlek bij de punt
 • De iris van het oog is helder geel
 • De poten zijn roze gekleurd

De Ooijevaar

 • Het verenkleed is grotendeels wit
 • De vleugels zijn gedeeltelijk zwart
 • De stevige snavel is recht en rood van kleur
 • De poten zijn lang en rood

 

 

 

 

De Turkse Tortel

 • Het verenkleed is licht grijsbruin van kleur
 • De onderzijde is lichter gekleurd dan de bovenzijde
 • Er is een smalle, zwartgekleurde en met wit omgeven halsband aanwezig
 • De onderkant van de staart is zwart met een brede witte eindband

 

De Boomvalk

 • De bovenzijde is donkergrijs van kleur
 • De onderzijde is wit met brede, donkere lengtestrepen
 • De kop is zwart-wit getekend
 • De veren rond de poten en de onderstaartdekveren zijn roodbruin van kleur

 

 

 

 

 

De Wintertaling

 • De kop van het mannetje is roodbruin en bedekt met een brede groene streep met lichte randen
 • Over de flanken van het mannetje loopt een witte streep
 • Op het achtereind van het mannetje bevindt zich een geelwitte driehoek
 • Het verenkleed van het vrouwtje is lichtbruin met donkere vlekken

 

 

 

 

 

De Canadese Gans

 • Het verenkleed is grotendeels bruingrijs van kleur
 • De hals en de kop zijn zwart van kleur De borst is vaalwit van kleur
 • Op de keel en de wangen bevindt zich een grote witte vlek
 • De snavel en de poten zijn zwart

 

 

 

 

 

De Blauwborst

 • De bovenzijde is bruin van kleur
 • De onderzijde is grijs en lichter dan de bovenzijde
 • De keel en de borst van het mannetje zijn in het zomerkleed helder blauw, met daaronder een zwarte en bruine borstband
 • Het vrouwtje en het mannetje hebben in het winterkleed beiden een witte keel
 • De basis van de staart is roestrood van kleur

De blauwe Reiger

 • De bovenzijde is grijs van kleur.
 • De onderzijde is wit
 • De snavel is stevig, lang en recht
 • De hals is lang en wordt in de vlucht ingetrokken
 • Op de hals bevinden zich enkele zwarte lengtestrepen
 • Op de kop bevindt zich een brede, zwarte wenkbrauwstreep
 • Op het achterhoofd bevinden zich enkele zwarte sierveren

De Dodaars

 • In het zomerkleed is de rug donkerbruin van kleur
 • De borst en de flanken zijn in de winter lichtbruin
 • De wangen en de keel zijn in het zomerkleed roodbruin gekleurd
 • Bij de snavel bevindt zich een witte vlek Het achtereind is vaalwit van kleur

De Fuut

 • De bovenzijde is grijsbruin van kleur, de onderzijde is wit
 • In het zomerkleed is een kraag van roodbruine veren aanwezig
 • In het zomerkleed bevinden zich zwarte, opstaande veren op de kop
 • Tussen het oog en de snavel bevindt zich een zwarte streep

 

De grauwe Gans

 • Het verenkleed is grijsbruin van kleur De stuit is vaalwit van kleur
 • De snavel is geheel oranje of roze van kleur
 • De poten zijn roze van kleur

 

 

 

De Houtduif

 • De bovenzijde is grijs van kleur
 • De onderzijde is roze - grijs
 • Op de hals bevindt zich een witte vlek
 • Op de vleugels bevindt zich een witte streep

 

 

 

 

De Kievit

 • De bovenzijde is zwart met een paarse of groene glans.
 • De onderzijde is wit van kleur
 • De borst is 's zomers zwart en in de winter bruin
 • Er is een lange zwarte kuif aanwezig
 • De poten zijn rood van kleur
 • De staart heeft een zwarte eindband

 

 

 

De Kokmeeuw

 • Het verenkleed is wit met een grijze rug
 • In het zomerkleed is de kop donkerbruin van kleur met een witte ring om het oog
 • In het winterkleed bevindt zich een donkere vlek achter het oog
 • De vleugeltoppen zijn zwart van kleur
 • De poten en de snavel zijn oranje

De Meerkoet

 • Het verenkleed is geheel zwart van kleur
 • De snavel is wit en gaat over in een witte voorhoofdsplaat
 • De tenen zijn gelobd en geelgroen van kleur De iris van het oog is rood

 

 

 

 

 

 

De Patrijs

 • De bovenzijde is bruin met lichte en donkere strepen
 • De onderzijde is grijs van kleur
 • De flanken zijn roodbruin gestreept
 • Op de buik bevindt zich een grote U-vormige vlek
 • De keel is roestbruin van kleur

 

 

 

De Roek

 • Het verenkleed is geheel zwart en glanst enigszins
 • De snavel is niet driehoekig en grijs van kleur
 • De snavelbasis is licht van kleur

 

 

 

 

 

De Spreeuw

 • Het verenkleed is in de zomer zwart met een metaalglans
 • In de winter is het verenkleed wit gespikkeld
 • De snavel is in de zomer geel en in de winter bruin

De Zwarte Kraai

 • Het verenkleed is geheel zwart en enigszins glanzend
 • De snavel is zwart
 • De bovensnavel buigt pas bij de punt naar beneden

 

 

 

 

 

Het Visdiefje

 • De bovenzijde is lichtgrijs, de onderzijde is wit.
 • Er is een zwarte kopkap aanwezig
 • De snavel is oranjerood met een zwarte punt
 • De poten zijn oranjerood
 • De vleugels zijn lang en smal
 • De staart is gevorkt

 

De Knobbelzwaan

 • Het verenkleed is geheel wit van kleur
 • De hals is lang en doorgaans in een S – vorm gebogen
 • De snavel is oranje met een zwarte basis
 • Op het voorhoofd bevindt zich een zwarte knobbel

 

 

De grote Zilverreiger

 • Het verenkleed is geheel wit van kleur
 • De snavel is geel met in de zomer een zwarte punt
 • In het zomerkleed bevinden zich lange sierveren op de vleugels
 • De poten zijn lang en geheel zwart
 • De hals is lang en dun

 

 

 

 

 

De Vink

 • Het mannetje heeft een bruine rug
 • De onderzijde van het mannetje is roze bruin van kleur
 • De kruin en het achterhoofd van het mannetje zijn blauwgrijs
 • De stuit van het mannetje is enigszins groen
 • De bovenzijde van het vrouwtje is grijsgroen van kleur
 • De onderzijde van het vrouwtje is vaalwit
 • Op de vleugels van beide geslachten bevinden zich twee witte vleugelstrepen

De Brandgans

 • Het verenkleed is licht en donkergrijs van kleur
 • Op de rug bevinden zich smalle witte en zwarte banden
 • De hals en borst zijn zwart van kleur Het gezicht is wit, op een vlek rondom het oog na
 • De poten en de snavel zijn zwart