Speciale rapportages

In dit album worden met name rapportages vastgelegd, van activiteiten in- en rondom het appartementencomplex. Dit kan van alles zijn. Van foto's over stormschade, de opening van de speeltuin, misschien binnenkort de bouw van het Koninginnebastion ?

 

U treft hier een verzameling aan van interessante foto's en/of hele rapportages, welke door de verschillende bewoners zijn aangeleverd. Indien er een hele reeks van foto’s, wordt aangeleverd over hetzelfde onderwerp, dan kan er mogelijk een aparte rapportage van worden               gemaakt.

                                                                                                                        Mail uw bijdragen aan : webmaster@oranjebastion.nl

 


Opening van de speeltuin op 5 juli 2015

Met dank aan Petra Broer (97) voor de foto’s


Wederom stormschade  eind januari 2014

Het was weer flink raak. Op diverse plaatsen schoven enkele dakpannen gevaarlijk los.

En bij nr 133 vloog van alles in het rond. 

Er moest (weer) een kraan aan te pas komen om er bij te kunnen. 

Met dank aan Gerard voor de foto’s


Herstellen van de stormschade aan het dak van ons appartementencomplex  (Januari 2012)

Met dank aan Jan van Wanrooij en Paul Blakenburg


Aanleg van de steiger aan de rivierzijde

 

Een aardige rapportage van de uiteindelijke bouw van de steiger, welke op 14 juli 2010 heeft plaatsgevonden. Jan van Wanrooij (73) en Willem Bakker (77) hielden een oogje in het zeil en legden e.e.a. voor ons (werkmensen) vast.


De afwerking van het Bastion aan de rivierzijde

Gelukkig zijn er bewoners die overdag niet meer naar een baas hoeven te gaan. Soms hebben ze dan tijd om gebeurtenissen rondom ons Bastion vast te leggen. Jan zag hoe de afwerking aan de rivierzijde (dus achter ons appartementencomplex) werd vormgegeven.

 

 


Vernieuwing steunen overloopdek

 

Destijds zijn er werkzaamheden geweest aan het overloopdek (tussendek) tussen de 2 gebouwdelen. De ondersteuning van de tegels was tijdens de bouw niet goed uitgevoerd. Omdat dit overloopdek onder de verantwoording van de VvE valt, heeft de Bewonerscommissie hier de Aannemer op gewezen. De telkens losliggende tegels waren te gevaarlijk waren voor de spelende kinderen en wandelaars.

Samen met WSG en de projectgroep Dongeburgh is e.e.a. met succes aangekaart.