Het laatste nieuws...

Koninginnebastion / Hoge Veer Bastion

 

ALGEMEEN

 

‘Hoge Veer Bastion’ bestaat uit twee bouwdelen. Een deel is door Zorgorganisatie Het Hoge Veer (ZHHV) gebouwd en één deel door Thuisvester. Het Hoge Veer deel is in december 2020 opgeleverd.

Het andere deel met plaatsgebonden woningen en appartementen is medio 2021 opgeleverd.

ZHHV en Thuisvester delen de visie dat het gebouw in het gebruik als één geheel gezien dient te worden en dat in het gehele gebouw, zowel intra- als extramurale zorg, gemixt kan worden geleverd. De zorg is daardoor niet aan een appartement, maar aan een bewoner gebonden. Alle bewoners van het gehele gebouw, alsmede bewoners uit de rest van de gemeente, kunnen van de algemene voorzieningen gebruik maken.


HOGE VEER DEEL

 

De binnenhuisarchitectuur van de algemene- en de woonvoorzieningen is ontworpen door de architect van het gebouw van het bureau Oomen Architecten.

In het Hoge Veer deel worden, naast een ruim, licht en smaakvol grand café met diverse voorzieningen, een buitenterras, intieme zitjes en een beweegruimte, de volgende woonzorg voorzieningen gerealiseerd:

• Kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Dit betreft 4 groepen met in iedere groep 6 bewoners. Iedere bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer en een eigen badkamer/toilet. Per groep is er een ruime gemeenschappelijke huiskamer met een professionele keuken en zijn er diverse voorzieningen. Voor de 4 groepen zijn er twee grote aangrenzende tuinen.

In eerste instantie verhuizen de (verpleeghuis)bewoners vanuit het oude Hoge Veer Complex naar deze voorziening. De wachtlijst wordt beheerd door de consulenten van ZHHV. Om hier te kunnen wonen heeft u een intramurale (Wlz) zorgindicatie nodig.

 

• Zorg-hotel-studio’s

In het gebouw zijn 5 zorg-hotel-studio’s. Deze voorziening is voor bewoners uit de gemeente of omliggende gemeenten die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. De wachtlijst wordt beheerd door de consulenten van ZHHV. U kunt van deze voorziening zowel op particuliere basis als met een zorgindicatie (Wmo, Zvw of Wlz) gebruik maken.

 

• Intramurale appartementen

Bij aanvang zijn er 36 appartementen bestemd voor mensen met intramurale zorg. Het gaat hier om 31 driekamerappartementen (ca. 64 m2) en om 5 tweekamerappartementen (ruim57m2), allen met balkon (6,6 m2). In eerste instantie verhuizen de (verpleeghuis)bewoners vanuit het oude Hoge Veer Complex naar deze appartementen. De wachtlijst wordt beheerd door de consulenten van ZHHV. Om hier te kunnen wonen heeft u een intramurale (Wlz) zorgindicatie nodig.

 

• Extramurale appartementen

De extramurale appartementen zijn huurappartementen in de vrije sector. Het betreft 2 driekamerappartementen van 73,6 m2 en 10 driekamerappartementen (ca. 64 m2), allen met balkon (6,6 m2). De appartementen zijn voorzien van een luxe keuken met een inductiekookplaat, een afzuigkap, een inbouw koelkast en een inbouw vaatwasser. Ook is er sprake van duurzame vloerverwarming en -koeling. De vloeren zijn afgewerkt met luxe, hoogwaardige vinyl stroken in houtprint.

De appartementen zijn gemixt tussen de intramurale appartementen en zijn ook geschikt voor intramurale zorg. Bij een toename aan zorg of verandering van de zorgindicatie, hoeft u in principe dus niet (meer) te verhuizen.

Meer informatie ?

Ga dan naar :  https://hogeveer.nl/bastion/

 

THUISVESTER DEEL

 

In het Thuisvester deel zijn 48 driekamerappartementen met balkon gerealiseerd die allen geschikt zijn voor zowel wonen met extramurale zorg (Wmo of Zvw) als voor wonen met intramurale zorg (Wlz).

Bij een toename aan zorg of verandering van zorgindicatie, hoeft u in principe dus niet (meer) te verhuizen. Het betreft qua afmeting twee type appartementen, met twee verschillende huurprijzen. Later volgt hier meer informatie over.

De extramurale appartementen zijn sociale-huurwoningen, de betreffende regelgeving is hierop van toepassing. Vanuit het oude Hoge Veer Complex verhuizen er bij oplevering 12 intramurale bewoners naar dit deel en een nog onbekend aantal aanleunbewoners. De appartementen die overblijven zullen t.z.t. worden aangeboden via o.a. deze website en advertenties in de regionale bladen.

De wachtlijst wordt beheerd door de consulenten van ZHHV.

Om hier te kunnen wonen heeft u een extramurale (Wmo of Zvw) of intramurale (Wlz) zorgindicatie nodig. (Pas als er geen gegadigden zijn met een genoemde zorgindicatie, wordt er een appartement toegekend aan iemand zonder zorgindicatie.)

 Impressie bouw Hoge Veer Bastion

 

             Impressie totaalbeeld Hoge Veer Bastion
Impressie totaalbeeld Hoge Veer Bastion


Impressie Inrichting Koninginnebastion
 

Er zijn een 4 tal deelgebieden.

 

De richtlijnen in het beeldkwaliteitplan zijn gebaseerd op het stedenbouwkundig plan en hebben mede tot doel om samen­hang tussen het plangebied en de omgeving te waarborgen.
In het gebied worden 4 deelgebieden onderscheiden met ieder een eigen functie en karakter.

Vanuit het motto ‘vastleggen wat moet, vrijlaten wat kan’ is er een beperkt aantal richtlijnen waaraan door de gemeente als verlener van de omgevingsvergunning zal worden getoetst.
In het beeldkwaliteitplan zijn richtlijnen opgenomen over na te streven beeldkwaliteit van de bebouwing, inrichting van de percelen, de overgang naar de openbare ruimte en inrichting van de openbare ruimte zelf.

 

 

 1. Zorg in het bastion
In deze zone aan de westzijde van het nieuwe bastion wor­den de zorgeenheden beoogd. Het geheel bestaat uit twee gebouwen die samen een haak rond het openbaar binnenge­bied vormen. De gebouwen staan aan alle zijden direct aan openbaar gebied.

2. Grondgebonden bastionwoningen
De grondgebonden woningen in het nieuwe bastion bestaan uit woningblokken met ondiepe achtertuinen rond een beslo­ten parkeerhof. Naast rijwoningen bestaat de mogelijkheid tot het realiseren van meergezinswoningen aan zowel de voor­zijde (hoofdentree) als de achterzijde (naast de aanleunwo­ningen).

3. Openbaar binnengebied
De zone tussen het zorggedeelte en de grondgebonden wo­ning bestaat uit een openbaar gebied dat voor een deel zal worden gebruikt voor parkeren en voor een groene inrichting.
De inpassing en vormgeving van de parkeeroplossing is cru­ciaal voor de beleving en de kwaliteit van dit openbare bin­nengebied.

4. Openbaar gebied buiten bastion
De noordzijde net buiten het bastion wordt ingezet als par­keerzone voor de grondgebonden woningen aan de noord­zijde, zorgwoningen, tweede auto’s en bezoekers. Deze zone ligt aan de entree van het nieuwe bastion en in het zicht vanaf de belangrijke lijn Stationsstraat/Centraleweg en zal daarom kwalitatief hoogwaardig moeten worden ingericht.


In het ontwerp wordt ook een link gelegd naar het

historische centrum van Geertruidenberg