FLORA & FAUNA

 

 

Flora en fauna beschrijft de planten en dierenwereld.

Op deze pagina's is door de verschillende bewoners van het complex een bijdrage geleverd over de Flora en Fauna zoals deze in- en rondom het Oranjebastion is te vinden.

Aanvullingen worden zeer op prijs gesteld

 

Deze  rubriek bevat 3 aparte pagina’s :

1.  Flora in en rondom het bastion
2.  Fauna, de dierenwereld rondom het bastion
3.  AVI-Fauna, de vogels  ( een hele mooie verzameling)